Mostové a portálové jeřáby


Mostové a portálové jeřáby

Jeřáb je dopravní stroj z kategorie zdvihadel, který zdvíhá a poté přemisťuje těžké předměty respektive břemena, obvykle (ale ne vždy) pomocí kladnice a háku na laně. Používá se ve všech oblastech průmyslu (zejména v průmyslu těžkém), dále pak ve stavebnictví i jinde. Příbuznými stroji jeřábu jsou vrátky a nákladní zdviže.

Zdroj: Jeřáby na Wikipedii

 

Na webu jeraby.webnode.cz se Vám chceme poskytnout informace o mostových a portálových jeřábech, o jejich parametrech a ovládání.

Mostové a portálové jeřáby jsou velmi oblíbeným řešením v oblasti manipulace s nákladem. Vyznačují se vysokou produktivitou, úsporností a spolehlivostí. Mají velmi dobrou poziční přesnost, hladký a tichý provoz jeřábových mechanismů a vysoký rozsah kontroly rychlosti.

 

Portálové a mostové jeřáby jsou určeny pro použití zejména v podmínkách, kde není možno instalovat klasické výškové jeřáby a do prostor s celkově nižší výškou. Mohou být provozovány v různých podmínkách a uplatnění naleznou v  celé řadě průmyslu, zejména však tam, kde je potřeba efektivně řešit v závislosti na kvalitě a provozuschopnosti manipulaci s jakýmkoliv břemenem.

Výběr takového zařízení tedy vždy závisí na prostředí ve kterém bude používáno, ale také na požadované výšce zdvihu nákladu a na celkové potřebě délky pojezdového ramene.

 

Portálové a mostové jeřáby nejčastěji pojíždí po kolejnicích, které jsou připevněny na zpevněném podlaží. U takových výrobků je pak široké použití i pro venkovní prostory. Existují však také varianty portálových jeřábů, které jde velmi pohodlně zapojit do halových konstrukcí a prostor při zachování maximální funkčnosti a flexibility.

 

Samostatnou skupinu tvoří podvěsné jeřáby. Svou nižší hmotností jsou ideálním řešením pro menší haly či prostory s nízkou výškou. Vyznačují se univerzální použitelností.

Při výběru portálového či mostového jeřábu je také velmi důležité zohlednit kvalitu dílů ze kterých je zařízení vyrobeno. Samozřejmostí by pak měl být kvalitní a rychlý servis jak při dodání tak při údržbě zařízení.