Mostové a portálové jeřáby


Parametry mostových a portálových jeřábů

Hlavní část portálového jeřábu tvoří rám s pojezdovým nosníkem. Základní dělení mostových a portálových jeřábů je pak na jednonosníkové a dvounosníkové. Další důležité parametry jsou rozpětí a samozřejmě nosnost. Neméně důležitou součástí je rychlost pojezdu jeřábu i kladkostroje a rychlost zdvihu.

 

Nosnou část portálového jeřábu tvoří ocelový rám s horním pojezdovým nosníkem.


Přesná a jemná manipulace s nákladem tak, aby došlo k minimálnímu rozkývání břemene je pak funkcí která by u takového zařízení neměla v žádném případě chybět.  Jako závěsný prostředek lze kromě klasických háků použít i různé typy traverz a speciálních konstrukčních zařízení.